Regulamin

Regulamin

1. WARUNKI OGÓLNE

Właścicielem wypożyczalni internetowej www.ukojeniedoula.pl jest firma Ukojenie- Doula Joanna Zajkowska z siedzibą w Woli Raciborowskiej 11, 99-307 Strzelce, identyfikująca się numerami:
NIP: 775 253 28 49
REGON: 101784408

*Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem a jego nieznajomość nie zwalnia z zasad w nim zawartych. Regulamin określa zasady wypożyczania sprzętu ze strony internetowej www.ukojeniedoula.pl.

*Wypożyczenie odbywa się przez Internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a wypożyczającym, zwanym dalej Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska, bądź też osobiście  w siedzibie firmy.

*Formularz zamówienia, jest formą umowy, świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.

2. DANE KONTAKTOWE

Biuro Obsługi Klienta
e-mail: asia@ukojeniedoula.pl

3. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

*Warunkiem korzystania z wypożyczalni internetowej jest rejestracja w jej ramach.

*Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron wypożyczalni.

*Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w celu dokonania pełnej rejestracji.

*Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze wypożyczalni internetowej, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów wypożyczalni internetowej, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

*Klient pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni internetowej, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska.

*Zamówienia na sprzęt można składać za pośrednictwem strony www.ukojeniedoula.pl bądź osobiście w siedzibie firmy. W celu zawarcia Umowy wypożyczenia za pośrednictwem wypożyczalni internetowej należy wejść na stronę internetową www.ukojeniedoula.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

*Wybór zamawianych sprzętów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do „koszyka” oraz określenie daty odbioru sprzętu oraz zwrotu do wypożyczalni.

*W trakcie wyboru sprzętu – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru sprzętu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

*Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy wypożyczenia z Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska , zgodnie z treścią Regulaminu

*Ofertę cenową produktów oraz usług, które nie znajdują się na stronie internetowej Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska wysyła za pośrednictwem maila na życzenie potencjalnego Klienta.

*Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach wypożyczeń/usług.

*Zapłaty można dokonać przelewem bankowym na wskazane konto lub gotówką (tylko w przypadku odbioru osobistego zamówionego sprzętu). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz rodzaj zamawianych sprzętów.

* Zamówiony sprzęt Klient może odebrać osobiście z siedziby Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska, bądź też może zostać on wysłany Pocztą Polską, kurierem – opłata zgodna z cennikiem, koszty ponosi Klient.

* Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska zapewnia o sprawności technicznej sprzętów stanowiących ofertę wypożyczalni.

* Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne spowodowane z winy Klienta, odpowiedzialnym za nie staje się Klient.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska. Dane osobowe podane przez Klienta na stornie www.ukojeniedoula.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy wypożyczenia oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)

Zamawiający może otrzymywać drogą elektroniczną materiały o charakterze marketingowym jeśli wyrazi na to zgodę.

Zamawiający może anulować zgodę na otrzymywanie materiałów za pośrednictwem kontaktu mailowego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny aczkolwiek niezbędny dla realizacji zawartej umowy wypożyczenia. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

* Wypożyczeń w wypożyczalni można dokonać rejestrując konto lub bez rejestracji konta Klienta.

*Ukojenie – Doula Joanna Zajkowska zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia.
*Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.

*Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Ukojenie –  Doula Joanna Zajkowska nie wykorzystuje ich w inny sposób.

*W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Wypożyczalni mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Złożenie zamówienia w wypożyczalni oznacza zgodę na warunki zapisane w powyższym regulaminie.

*Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej wypożyczalni internetowej. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

*ZAWARTOŚĆ STRONY, SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELACH KOMERCYJNYCH JEDYNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA. WSZELKIE PRÓBY ZAPOŻYCZENIA, KOPIOWANIA I ODSPRZEDAŻY ZABRONIONE.